Zajęcia dodatkowe w roku 2017/18

Z tym roku w żłobku rusza nowy projekt zajęć pt. „Jemy zdrowo, kolorowo”.  Autorem projektu kulinarnych wypraw jest ciocia Dorotka. Celem warsztatów będzie:
– rozwijanie u dzieci zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
– poznawanie zasad zdrowego odżywiania.

Wracamy również do zajęć prowadzonych Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne, które w zeszłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem u dzieci. Podstawowe założenia wyżej wymienionej metody to rozwijanie przez ruch:
– świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego,
– świadomość przestrzeni i działania w niej,
– dzielenie przestrzeni z innymi dziećmi i dorosłymi oraz nawiązywanie z nimi kontaktu.

plakat
plakat weronika