ZAPISY

Zapisy do naszego żłobka trwają cały rok. Podstawą przyjęcia dziecka jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, podpisanie umowy i opłacenie wpisowego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci studentów, pracowników akademickich oraz osób zatrudnionych przez Uczelnię Łazarskiego. Liczba miejsc jest ograniczona do 15.

OPŁATY

  • Czesne za miesiąc z dofinansowaniem 1380 zł (dotacja zapewniona do końca 2019 roku)
  • Czesne za miesiąc bez dofinansowania 1480 zł
  • Jednorazowe wpisowe: 700 zł
  • Dzienna stawka żywieniowa – 14 zł

Opiekę w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy ustalamy indywidualnie z rodzicami, za dodatkową opłatą.